Nieuws
Publicatiedatum: 19 maart 2013 | Geschreven door: Wander de Groot

De Nederlandse Bank wil minder versoepeling ontslagrecht

Het kabinet wil het ontslagrecht versoepelen. Hoe dat nieuwe ontslagrecht eruit komt te zien is nog niet bekend. Het is wel zeker dat werknemers straks makkelijker ontslagen kunnen worden dan nu het geval is. Inmiddels heeft ook de Nederlandse Bank zijn duit in het zakje gedaan. Klaas Knot, president van de Nederlandsche Bank heeft aangegeven dat  het beter is om oudere werknemers te ontzien. Alleen de nieuwe generatie werknemers krijgen dan minder ontslagbescherming.  Hij verwacht dat ontslagen oudere werknemers niet meer aan het werk komen als hen nu rechten worden ontnomen. Knot steunt het pleidooi van de FNV om flexibele arbeidskrachten meer rechten te geven.

Geen gevolgen OR
Versoepeling van het ontslagrecht heeft waarschijnlijk geen gevolgen voor de ontslagbescherming van OR-leden, commissieleden en de ambtelijk secretaris. De bestuurder kan hen niet ontslaan behalve als u schriftelijk instemt met het ontslag. Als u op staande voet wordt ontslagen kunt u zich niet beroepen op uw ontslagbescherming. U moet zich dan wel ernstig misdragen hebben. Ook als het onderdeel waar u werkt, wordt gesloten dan kunt u daar weinig aan doen. Ontslag in andere gevallen is niet toegestaan. Wil de bestuurder toch van u af, dan moet hij naar de kantonrechter.