Nieuws
Publicatiedatum: 16 oktober 2013 | Geschreven door: Wander de Groot

De Participatiewet in 2015 in werking

De Participatiewet moet op 1 januari 2015 in werking treden. Werkgevers moeten dan samen met de overheid ervoor zorgen dat er extra banen zijn voor mensen met een arbeidshandicap. In de praktijk betekent dit dat uw werkgever vanaf dan een bepaald percentage arbeidsgehandicapten in dienst moet hebben. Deze afspraak stond al in het Sociaal akkoord, maar het wetsvoorstel voor de Participatiewet is nu ook goedgekeurd door de Ministerraad. Er is hierbij ook een taak weggelegd voor uw OR. In artikel 28 van de Wet op de ondernemingsraden staat dat de OR de inschakeling van gehandicapten moet bevorderen. U kunt dit onderwerp op de agenda zetten.  Vraag uw bestuurder wanneer hij begint met de voorbereidingen voor het creëren van extra banen voor arbeidsgehandicapten.