Nieuws
Publicatiedatum: 3 januari 2022 | Geschreven door: Wander de Groot
2022

Dit verandert er in 2022

In 2022 verandert er een hoop voor uw organisatie. Het is belangrijk dat uw OR daarvan op de hoogte is. Hieronder vindt u een overzicht van alle belangrijke wijzigingen.

WOR-wijziging: medewerkers sneller in de OR

Vanaf 1 januari 2022 mogen werknemers die pas drie maanden in dienst zijn, stemmen én zich verkiesbaar stellen voor de ondernemingsraad. Met de aanpassingen krijgen medewerkers met een tijdelijk contract, gedetacheerden en payrollers meer medezeggenschap. Ook voor uitzendkrachten veranderen de termijnen. Na 15 maanden bouwt een uitzendkracht medezeggenschapsrechten op, waarna drie maanden daarbij opgeteld de uitzendkracht zowel mag stemmen als verkozen mag worden. Lees meer over de wijzigingen in dit bericht.

Negen weken betaald ouderschapsverlof

Werknemers die een kind krijgen hebben vanaf 2 augustus 2022 recht op maximaal negen weken door de overheid deels betaald ouderschapsverlof in het eerste levensjaar van het kind. Deze UWV-uitkering, aan te vragen door de werkgever, bedraagt 50% van het brutoloon, met een maximum van € 158 per dag. In het nieuwe coalitieakkoord heeft het nieuwe kabinet het voornemen opgenomen om deze vergoeding te verhogen naar 70% van het brutoloon. Hier is ook eerder door de Eerste Kamer een motie over aangenomen, bij de instemming van de wetswijziging. Het doorbetaalde verlof is onderdeel van het al bestaande ouderschapsverlof van 26 weken dat ouders in de eerste acht levensjaren van het kind kunnen opnemen. Naast de negen weken van betaald verlof blijven hiervan dus 17 onbetaalde weken over binnen die acht jaar. Betaald ouderschapsverlof kunnen ouders gespreid opnemen, bijvoorbeeld één dag per week. Deze nieuwe verlofregeling komt boven op de bestaande regelingen. Lees meer over verlofregelingen bij het krijgen van een kind en de rol van de OR in deze checklist.

Betere bescherming klokkenluiders

De huidige Wet Huis voor klokkenluiders wordt per 1 januari omgebouwd tot Wet bescherming klokkenluiders. Voortaan zijn niet alleen werknemers beschermd, maar ook sollicitanten, leveranciers en andere betrokkenen bij een organisatie waar een misstand is. Ook moet de werkgever voortaan bewijzen dat eventuele nadelige gevolgen voor de arbeidspositie van de klokkenluider niets te maken hebben met zijn melding. Tot slot krijgt het Huis voor Klokkenluiders een nieuwe naam, al is nog niet bekend welke.

Salarisindicatie in vacature moet specifieker

Vanaf 1 augustus 2022 gaat de nieuwe Europese richtlijn voor transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden van kracht. De Europese richtlijn stelt eisen aan de communicatie over het salaris bij vacatures. Werkgevers mogen straks alleen nog een concreet bedrag communiceren of het minimum- en maximumbedrag van de schaal waar de functie inpast. Een ‘marktconform’ salaris is dus niet concreet genoeg en ook het salaris ‘op waarde van de kandidaat schatten’ mag niet (zomaar) meer. Ook mag een werkgever minder snel nevenactiviteiten verbieden en moet scholing gratis worden voor werknemers als deze noodzakelijk is voor het vervullen van de functie. Voor beide zaken komt nog een nadere uitwerking. Lees hier meer over deze wijzigingen.

Fiscaal voordelige thuiswerkvergoeding

Vanaf 1 januari 2022 kunnen werkgevers makkelijker een belastingvrije thuiswerkvergoeding verstrekken aan hun werknemers, dankzij een nieuwe gerichte vrijstelling in de Werkkostenregeling (Wkr). Deze onbelaste vergoeding is gemaximeerd tot € 2 per dag, de zogeheten Nibud-norm. De thuiswerkvergoeding gaat hiermee niet meer af van de zogenaamde vrije ruimte. Dat blijkt uit de belastingplannen voor 2022. Let wel op: zodra werkgever en werknemer afspreken dat er meer dan 128 dagen wordt thuisgewerkt, dan mag de werkgever de werknemer een vaste, onbelaste thuiswerkvergoeding voor het hele jaar (214 werkdagen) verstrekken. Deze aantallen gelden bij voltijds werken, bij parttime is dat pro rata. De 128-dagenregeling geldt ook al voor vaste reiskostenvergoeding.

Rookruimten verdwijnen

Vanaf 1 januari 2022 moeten rookruimtes binnen bedrijfspanden sluiten en mag roken hoogstens nog in de buitenlucht. Deze afspraken zijn vastgelegd in het Nationaal Preventieakkoord onder leiding van het ministerie van Gezondheid, Welzijn en Sport. Lees meer in dit bericht.