Faq's
Laatst gewijzigd op: 1 december 2023 | Geschreven door: Eugenia Melissen Ferrer
arbo

Welke contracten kan je afsluiten met een arbodienst?

Volgens de Arbowet moet de werkgever zich door deskundigen laten ondersteunen bij het arbo- en verzuimbeleid. Hij kan daarbij kiezen tussen een vangnet- en maatwerkregeling. Bij een vangnetregeling huurt hij een gecertificeerde arbodienst, die alle werkzaamheden overneemt. Bij een maatwerkregeling gaat hij voor een ‘doe-het-zelf-aanpak’ en komt de regie over het arbo- en verzuimbeleid vanuit de eigen organisatie. De ondernemingsraad moet het altijd eens worden met de werkgever over het type regeling en heeft veel invloed op de keuze voor de arbodienst.

Arboverplichtingen

De taken waarbij de werkgever zich volgens de Arbowet moet laten ondersteunen zijn:

  • de ziekteverzuimbegeleiding;
  • het toetsen van de RI&E (en advies erover);
  • het uitvoeren van arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO);
  • de consultatie van de bedrijfsarts;
  • het uitvoeren van aanstellingskeuringen.

Overeenstemmingsrecht

De werkgever mag alleen kiezen voor een maatwerkregeling als daarover schriftelijk overeenstemming is met de ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging (PVT). Dit zogenaamde overeenstemmingsrecht uit de Arbowet is een sterker recht dan het instemmingsrecht uit de Wet op de ondernemingsraden. De bestuurder kan namelijk niet – zoals bij het instemmingsrecht – in beroep bij de rechter als de OR een maatwerkregeling afwijst. Dus moet een bestuurder bij afwijzing alsnog een vangnetcontract afsluiten met een arbodienst. Over de keuze van de arbodienst en de inhoud van de contracten heeft de OR vervolgens het ‘gewone’ instemmingsrecht.

Meer weten over de verschillen tussen de vangnetregeling en de maatwerkregeling? Lees deze checklist.