Checklists
Laatst gewijzigd op: 30 september 2019

Maatwerkregeling of vangnetregeling

Het is voor iedere organisatie verplicht om een contract met een gecertificeerde arbodienst te hebben. Uw ondernemingsraad heeft instemmingsrecht betreffende het contract met de arbodienst. Er zijn twee verschillende regelingen waarvoor gekozen kan worden: de maatwerkregeling en de vangnetregeling. Beide regelingen hebben hun eigen kenmerken en voor- en nadelen. Gebruik deze checklist om te bekijken wat de verschillen zijn tussen de vangnetregeling en de maatwerkregeling.

Maatwerkregeling

Bij de maatwerkregeling kan uw bestuurder zelf kiezen welke deskundigen hij nodig heeft. Hij kan gebruikmaken van verschillende arbodienstverleners in plaats van één gecontracteerde arbodienst. Wel is de hulp van minimaal een gecertificeerde bedrijfsarts verplicht voor de verzuimbegeleiding, arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) en aanstellingskeuringen. De maatwerkregeling biedt meer ruimte voor flexibiliteit dan de vangnetregeling. Zo kan er vaak beter worden ingespeeld op vak- en branchespecifieke omstandigheden.

Vangnetregeling

Bij de vangnetregeling hoeft uw bestuurder maar met een gecertificeerde arbodienst een contract aan te gaan. Het kan zijn dat uw bestuurder hier bewust voor kiest, of dat het in de cao is afgesproken. Een groot voordeel van de vangnetregeling is dat u maar met een leverancier een contract aangaat die alle benodigde arbodiensten voor u kan regelen.

Met een vangnetregeling is er overigens wel altijd de mogelijkheid om extra diensten aan te kopen, denk aan conflictbemiddeling of psychologische ondersteuning.

Overeenstemming of instemming

De maatwerkregeling komt minder vaak voor dan de vangnetregeling. Lang niet iedere organisatie komt namelijk in aanmerking om voor de maatwerkregeling te kiezen. Dit kan alleen als de voor uw organisatie geldende cao dit toestaat, of als uw ondernemingsraad hierover overeenstemming bereikt met de bestuurder. Hierover moet de bestuurder schriftelijke afspraken met u maken. Uw inspraak bij een maatwerkregeling is dus aanzienlijk. Gaat u niet akkoord? Dan is uw bestuurder gedwongen voor een vangnetregeling te gaan. Bij de vangnetregeling heeft de bestuurder niet uw overeenstemming nodig, maar wel uw instemming.

Kan de bestuurder niet aan de voorwaarden voor de maatwerkregeling voldoen? Dan geldt automatisch de vangnetregeling.

Inspraak OR

Bij de vangnetregeling dient uw bestuurder overeenstemming met uw ondernemingsraad te bereiken. Dat houdt in, dat u schriftelijk akkoord moet gaan met de keuze voor een maatwerkregeling. Daarnaast is er ook overeenstemming nodig over de keuze van de contracten én de inhoud van de contracten. Bij de maatwerkregeling dient u instemming te verlenen voor de keuze voor de vangnetregeling, de keuze voor de arbodienst en de inhoud van het contract.

Aandachtspunten

Over het algemeen hebben werkgevers meer aandacht voor het terugdringen van verzuim dan voor preventie. Let vooral bij een maatwerkregeling goed op of er, volgens uw ondernemingsraad, voldoende deskundigen zijn gecontracteerd om met preventie aan de slag te gaan. Ook is privacy een belangrijk aandachtspunt als in uw organisatie wordt gekozen voor de maatwerkregeling. Er moet precies beschreven worden in welke registraties, hoe, op basis van welke grondslag en met welk doel de werkgever (privacygevoelige) persoonsgegevens (ook privacygevoelige gegevens) van werknemers vastlegt in personeelsregistraties.

Meer lezen over privacywetgeving? Bekijk dan deze checklist over de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).