Nieuws
Publicatiedatum: 18 februari 2020 | Geschreven door: Wander de Groot

Diversiteit aan de top: ‘ambitieuze streefcijfers’ straks verplicht

Het kabinet wil meer diversiteit zien in de top van het bedrijfsleven en komt dit voorjaar met een wetsvoorstel dat beursgenoteerde bedrijven verplicht tot een vertegenwoordiging van mannen en vrouwen van ten minste 30% in de Raad van Commissarissen. Een bredere groep van zo’n 5.000 grote ondernemingen krijgt de opdracht ‘ambitieuze streefcijfers’ op te stellen. De plannen komen uit het SER-advies ‘Diversiteit in de Top. Tijd voor versnelling’. Vorige week is bekend gemaakt dat het kabinet het advies integraal overneemt.

Nietig verklaren

Het kabinet wil desnoods benoemingen in de Raad van Commissarissen van beursgenoteerde ondernemingen nietig verklaren als deze een vrouwenquotum van 30% in de weg staan. Van de 5.000 grote bedrijven wordt maatwerk verwacht. Zij moeten met ‘passende en ambitieuze streefcijfers’ komen en openheid van zaken geven over de behaalde resultaten. Voor de (semi-)publieke sector wil het kabinet een vergelijkbaar pakket maatregelen presenteren.

Barometer Culturele Diversiteit

Daarnaast werkt het kabinet verder aan de Barometer Culturele Diversiteit, die inzicht geeft in de diversiteit in alle personeelsbestanden. Op dit moment is het lastig om diversiteit te ‘meten’. Zowel SER als kabinet hopen dat de Barometer, die zich nog in de testfase bevindt, straks kan helpen bij het vaststellen van doelen en streefcijfers, zonder privacyregels te schenden.