Nieuws
Publicatiedatum: 28 september 2019 | Geschreven door: Wander de Groot

Drie kwart OR’en succesvol bij gang naar Ondernemingskamer

Maar liefst 43% van de ondernemingsraden die een procedure aanhangig maakt bij de Ondernemingskamer slaagt in zijn verzoek. Ook is het zogeheten intrekkingspercentage met 73% erg hoog. Dat is het percentage gevallen waarbij de ondernemingsraad zijn verzoek aan de OK intrekt. Dit hoge percentage duidt erop dat de OR al een goed resultaat bereikt, bijvoorbeeld dat de bestuurder zijn besluit heroverweegt, door überhaupt een procedure te starten. Zo concluderen de auteurs van het boek ‘40 jaar rechtspraak Ondernemingskamer over adviesrecht’ dat onlangs verscheen ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de OK van het Gerechtshof Amsterdam als beroepsrechter bij geschillen over het adviesrecht van OR’en.

Artikel 26 WOR

Artikel 26 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) biedt OR’en de gelegenheid om een procedure aan te spannen als de bestuurder een adviesplichtig besluit neemt zonder advies aan de OR te vragen. Ook kan de OR een procedure starten als de ondernemingsraad niet alle informatie had over het te nemen besluit op het moment dat hij advies uitbracht. Alle adviesplichtige onderwerpen zijn opgesomd in artikel 25 van de WOR.

Meer weten over een procedure bij de OK? Bekijk deze checklist