Nieuws
Publicatiedatum: 23 april 2024 | Geschreven door: Wander de Groot
cao

EU: minstens 80% werknemers moet onder cao vallen

Nederland moet met een actieplan komen om ten minste 80% van de werknemers onder een cao te laten vallen. Nu is dat 72%. Het plan moet eind november 2025 worden ingediend bij de Europese Commissie. Dat staat in de EU-richtlijn over toereikend minimumloon, waarin ook staat dat elke lidstaat moet aantonen dat het minimumloon voldoende is om van rond te komen. Het kabinet heeft op 19 april ingestemd met het wetsvoorstel van minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat dit proces vastlegt.

Toereikend minimumloon

Op dit moment zijn er in de EU-landen grote verschillen in bijvoorbeeld arbeidswetgeving en kosten in levensonderhoud. Het eerste dat deze richtlijn regelt, is dat lidstaten in nationale wetgeving moeten vastleggen hoe ze beoordelen of een minimumloon toereikend is om van te leven. Dat moet aan de hand van procedures en referentiewaarden. Het blijft aan de lidstaten zelf om te bepalen hoe hoog het minimumloon moet zijn.

Meer werknemers onder de cao

Het tweede dat vastgelegd moet worden is dat EU-lidstaten aangeven hoe ze ervoor gaan zorgen dat ten minste 80% van alle werknemers onder bescherming van een cao vallen. Dat voorkomt dat bedrijven gaan concurreren op arbeidsvoorwaarden. In Nederland valt ‘slechts’ 72% onder een cao, dus is er werk aan de winkel. Het kabinet moet na overleg met sociale partners in november 2025 een actieplan bij de Europese Commissie indienen hoe die 80% te halen en hoe cao-onderhandelingen tussen vakbonden en werkgevers bevorderd kunnen worden.