Nieuws
Publicatiedatum: 8 april 2019 | Geschreven door: Wander de Groot

Europees Parlement bepaalt: twee maanden betaald ouderschapsverlof

Alle medewerkers in de EU krijgen recht op twee maanden niet-overdraagbaar betaald ouderschapsverlof. Zo bepaalde het Europees Parlement afgelopen week na stemming. De maatregel is onderdeel van een pakket aan maatregelen die de werk-privébalans van Europese werknemers moet verbeteren. Op dit moment hebben werknemers, naast een paar dagen betaald geboorteverlof, alleen recht op onbetaald ouderschapsverlof. Het kan nog wel even duren voordat de regels worden verwerkt in Nederlandse wetgeving, alle landen krijgen hiervoor drie jaar de tijd.

Verder dan de Wieg

De Wieg (Wet invoering extra geboorteverlof) is op 1 januari 2019 ingegaan. Deze breidde het verlof van partners van bevallende moeders uit van twee naar vijf dagen verlof met loondoorbetaling. Werkgevers dragen de kosten hiervan. In 2020 volgt de volgende uitbreiding met vijf weken verlof met een UWV-uitkering ter hoogte van 70% van het loon. En daarmee is de kous niet af, want uiterlijk medio 2022 moet er dus een betaald ouderschapsverlofregeling voor twee maanden zijn. Grote vraag is wie dat extra verlof gaat betalen en wat een ‘redelijke’ betaling is. Dat mag elk land zelf bepalen.

Instemmingsrecht & verlofregelingen

Ga na hoe de huidige ouderschapsverlofregeling in uw organisatie eruit ziet. Het kan zijn dat er afwijkende afspraken in uw cao of specifiek in uw organisatie zijn gemaakt over betaald ouderschapsverlof. Voor niet-cao-afspraken geldt instemmingsrecht bij elke voorgenomen aanpassing van een verlofregeling, volgens artikel 27 lid 1b van de WOR. Wil uw bestuurder nu al het een en ander wijzigen wat betreft het ouderschapsverlof? Let dan goed op hoe een verlofregeling uitpakt voor uw achterban. U kunt bijvoorbeeld met de bestuurder afwijkende afspraken maken over de spreiding van het verlof of eventuele (gedeeltelijke) doorbetaling van de medewerkers tijdens het verlof.