Nieuws
Publicatiedatum: 25 februari 2019 | Geschreven door: Wander de Groot
arbodienst

Flexwerkers kampen met zwaardere arbeidsbelasting

De fysieke en psychische arbeidsbelasting voor flexwerkers is hoger dan voor werknemers met een vast contract. Ook werken flexibele arbeidskrachten over het algemeen onder minder gunstige arbeidsomstandigheden dan vaste werknemers. Ze werken bijvoorbeeld vaker in ploegendienst of nachtdienst. Met name uitzendkrachten komen er bekaaid vanaf. Zo hebben ze vaker burn-outklachten en minder vaak een goede gezondheid. Omdat het aantal flexibele arbeidsrelaties in Nederland juist toeneemt, is dit een belangrijk punt van aandacht. Zo concludeerde Staatssecretaris Van Ark onlangs in haar Kamerbrief naar aanleiding van de Arbobalans.

Arbowet geldt ook voor flexwerkers

Als ondernemingsraad vertegenwoordigt u niet alleen het vaste personeel uit uw organisatie, u bent er ook voor de flexwerkers. Ga na of het Arbobeleid in uw organisatie voldoende toereikend is om ook de veiligheid en gezondheid van flexwerkers en uitzendkrachten zo goed mogelijk te waarborgen. Zo kan het voorkomen dat uitzendkrachten minder goed op de hoogte zijn van de veiligheidsmaatregelen die zij bij bepaalde werkzaamheden dienen te nemen, zoals het dragen van beschermende kleding. Daarnaast kunt u er als ondernemingsraad voor zorgen dat zij beter bekend zijn met de informatie met betrekking tot de rechten die de Arbowet hen biedt. Denk bijvoorbeeld aan toegang tot de bedrijfsarts.