Nieuws
Publicatiedatum: 1 februari 2012 | Geschreven door: Wander de Groot

Flexwerkers leveren geen voordeel op

Steeds meer organisaties maken gebruik van uitzendkrachten en zzp’ers. Maar waarom eigenlijk? Uit het rapport ‘Flexibilisering – De balans opgemaakt’ van het Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging De Burcht blijkt dat de inzet van flexwerkers geen duurzaam economisch voordeel oplevert. Op korte termijn helpt flexibilisering organisaties wel om hun arbeidskosten te verlagen en hun concurrentiepositie te versterken, maar op langere termijn leidt een grote flexibele schil tot minder innovatie en lagere productiviteit.

Flexwerk: schadelijk voor de gezondheid

Voor werknemers heeft onzeker werk veelal negatieve gevolgen. Niet alleen heeft de werknemer minder werk- en inkomenszekerheid, ook blijkt het schadelijk te zijn voor de gezondheid en kan een onzekere werkrelatie tot meer ongevallen op de werkvloer leiden. Zet daarom als OR het aannamebeleid eens op de agenda. Hoe kijkt uw bestuurder aan tegen flexwerk en is het effect van flexwerk binnen uw organisatie?