Nieuws
Publicatiedatum: 15 maart 2013 | Geschreven door: Wander de Groot

Flexwerkers vanaf 2015 beter beschermd

Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil de positie van flexwerkers versterken.  Werknemers met tijdelijke contracten kunnen bijvoorbeeld eerder aanspraak maken op een vaste aanstelling. Deze maatregel moet in 2015 ingaan. Voor uw OR van belang om te kijken of het aanstellings-, ontslag- of bevorderingsbeleid van uw organisatie gaat veranderen als flexwerkers beter worden beschermd. Als dat het geval is, heeft u instemmingsrecht (artikel 27 eerste lid e). Minister Asscher heeft zijn wetsvoorstel inmiddels voor  advies naar de Raad van State gestuurd. Dit voorstel is een uitwerking van het Sociaal akkoord dat het kabinet in april sloot met de sociale partners. De minister hoopt de definitieve voorstellen nog dit  jaar naar de Tweede Kamer te kunnen sturen.