Nieuws
Publicatiedatum: 11 november 2020 | Geschreven door: Wander de Groot
Big Bazar

FNV naar rechter om schrappen toeslagen winkelpersoneel Big Bazar

Vakbond FNV stapt namens een groep werknemers van winkelketen Big Bazar naar de rechter. Werknemers krijgen sinds de invoering van het nieuw arbeidsvoorwaardenreglement (Avr) voor bepaalde diensten geen toeslagen meer. In plaats daarvan is er een compensatieregeling, maar de vakbond vindt deze te mager. Opvallend is dat de nieuwe Avr eind 2019 is afgesproken tussen werkgever en ondernemingsraad (en niet met de vakbond). Wanneer de zaak voorkomt bij de rechter is nog onbekend.

Toeslagen

In de nieuwe Avr is het aantal toeslagen voor werknemers versimpeld in ruil voor één generieke compensatieregeling van € 50 per maand voor iedereen. De vervangingstoeslag voor werknemers die invallen voor een afwezige filiaalmanager is verdwenen en ook de toeslagen op zon- en feestdagen zijn gehalveerd.

Serieuze bedragen

Volgens FNV-vakbondsbestuurder Linda Vermeulen lopen werknemers hierdoor flink wat inkomsten mis. ‘Voor sommige werknemers komt dat neer op € 100 per jaar, maar voor sommigen zelfs op € 1.000. Voor werknemers die leven van het minimumloon zijn dit serieuze bedragen. En het nieuwe bedrag van € 50 bruto per maand staat niet in verhouding tot wat er is weggenomen van deze lonen’, zo meldde Vermeulen aan de NOS op 9 november 2020.

OR

Het bijzondere is dat deze Avr de instemming heeft van de ondernemingsraad, maar tot stand is gekomen zonder de vakbond; anders was het een bedrijfscao geworden. De FNV ziet nu blijkbaar met deze stap naar de rechter een kans om alsnog een plek aan de onderhandelingstafel te veroveren en passeert de OR als het ware, zoals de OR de vakbond eerder passeerde. Vraag dus goed waarom uw bestuurder liever met u een Avr afsluit dan een cao met een vakbond. Als u vermoedt dat de bestuurder het makkelijker vindt om te onderhandelen met de OR dan met de vakbond, probeer dan samen op te trekken. De belangen van vakbond en OR lopen ten slotte bijna altijd parallel als het gaat om arbeidsvoorwaarden.