Nieuws
Publicatiedatum: 20 november 2020 | Geschreven door: Wander de Groot
Uber

FNV spant rechtszaak aan tegen Uber

Vakbond FNV stapt naar de rechter als taxibedrijf Uber zich niet binnen twee weken wil onderwerpen aan de taxi-cao. Volgens de vakbond worden chauffeurs nu ingezet als zelfstandigen, maar wijst de praktijk van het werk erop dat de chauffeurs gewoon werknemer zijn. En dus zouden de ook de rechten van een werknemer moeten hebben, in plaats van een zzp’er. Dat eiste de FNV in een sommatie aan Uber op 16 november 2020. Geeft Uber geen gehoor, dan stapt de vakbond naar de rechter.

Platform of werkgever?

Uber ziet zichzelf niet als werkgever, maar als platform dat vraag en aanbod voor taxiritten aan elkaar verbindt. De chauffeurs zijn als zelfstandigen aan het werk voor de organisatie. Maar volgens FNV is er sprake van een schijnconstructie, waardoor de chauffeurs van Uber veel socialezekerheidsrechten mislopen.

Gedwongen zzp-schap

‘Dit soort platforms zijn supermakkelijk voor consumenten en voor werkenden is het ook prettig om via zo’n app aan werk te komen’, zegt Marije Ottervanger, campagneleider platformwerk bij FNV tegen NOS op 16 november 2020. ‘Maar het belangrijkste minpunt is het gedwongen zzp-schap. Chauffeurs hebben geen ontslagrecht en bouwen geen vangnet op.’

Rechtszaak

In 2017 oordeelde het Europees Hof van Justitie al dat Uber een transportbedrijf is en geen bemiddelingsdienst tussen chauffeurs en klanten. De Hoge Raad oordeelde in een uitspraak van 6 november 2020 dat de praktijk op de werkvloer bepaald of er sprake is van een arbeidsovereenkomst of van zelfstandig ondernemerschap. Of dit ook toepasselijk is op de casus van Uber moet nu blijken uit de rechtszaak die FNV heeft aangespannen.

Slechte reputatie

Uber heeft een slechte reputatie als het gaat om het naleven van de Nederlandse arbeisdwetten. Onlangs heeft Uber ongeveer 200 werknemers van het hoofdkantoor in Amsterdam ontslagen. Deze ontslagronde was aangemeld bij het UWV. Maar nog voordat de uitkeringsinstantie haar goedkeuring kon geven voor het bedrijfseconomisch ontslag, had Uber de individuele werknemers al min of meer gedwongen tot het ondertekenen van een ontslagovereenkomst. Dit schijnt vorig jaar ook op kleinere schaal te zijn gebeurd. Bovendien was de ondernemingsraad van Uber niet op tijd op de hoogte gebracht van de fixe ontslagronde.