Nieuws
Publicatiedatum: 29 september 2022 | Geschreven door: Janneke Zoutenbier
FNV

FNV-wensenlijstje cao-onderhandelingen 2023

De grootste vakbond van Nederland, FNV, heeft haar arbeidsvoorwaardenagenda gepubliceerd voor volgend jaar. Het is het bekende wensenlijstje, waar de bond op wil inzetten bij de onderhandelingen over de collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s) voor volgend jaar. Er zijn drie speerpunten: een eerlijker beloning, meer zekerheid en een betere kwaliteit van werk.

Eerlijker beloning

De belangrijkste inzet bij beloning is de automatische prijscompensatie: de cao-lonen moeten automatisch meegroeien met de prijsinflatie. Het minimumloon moet naar 14 euro per uur. Werknemers vanaf 18 jaar zouden recht moeten hebben op het volwassen loon. In cao’s moet ook aandacht komen voor het verkleinen van de loonkloof tussen mannen en vrouwen. Tot slot wil de vakbond een volledige reiskostenvergoeding bij OV of de maximaal onbelaste kilometervergoeding.

Meer zekerheid

FNV zet ook in op minder flex en meer zekerheid. Structureel werk zou alleen nog gedaan mogen worden door mensen met een contract voor onbepaalde tijd. Schijn-opdrachtgeverschap moet worden tegengewerkt. Flexwerk is er alleen nog voor ‘piek & ziek’, maar flexwerkers moeten wel gelijke arbeidsvoorwaarden krijgen als mensen met een vast contract.

Kwaliteit van werk

De bond zet in op meer autonomie voor werknemers over hun eigen werk en meer grip op roosters en werktijden. Ook belangrijk is het recht op vrije keuze van de werkplaats, het recht op onbereikbaarheid en een begrenzing van overwerk. Elke organisatie moet een gedragscode, onafhankelijk en deskundige vertrouwenspersonen, een klachtenprocedure en een sanctiebeleid hebben. Oudere werknemers moeten vervroegd kunnen uittreden.