Nieuws
Publicatiedatum: 3 juni 2019 | Geschreven door: Wander de Groot

Focus van HR op privacy van korte duur

Een jaar na de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft HR nauwelijks nog oog voor privacy en databeveiliging. Vorig jaar, toen de nieuwe privacywetgeving werd ingevoerd, was dit nog prioriteit nummer één. Naar verwachting staat het thema binnenkort niet eens meer in de top 10 op de ranglijst van belangrijkste beleidsthema’s voor HR-professionals in 2019. Dat terwijl de helft van de HR-professionals vreest voor een controle door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Zo bleek onlangs uit het HR Trendonderzoek.

Instemmingsrecht artikel 27

Als OR heeft u volgens WOR artikel 27 instemmingsrecht als het gaat om regelingen omtrent het verwerken en beschermen van persoonsgegevens van de in de onderneming werkzame personen. Vindt u dat er in uw organisatie onvoldoende aandacht is voor privacybeleid? Zet het dan op de overlegagenda met de bestuurder en licht hem in over de gevolgen van het niet naleven van de regelgeving. Het overtreden van de AVG kan uw bestuurder namelijk duur komen te staan. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) kan bij overtreding een boete opleggen van maximaal 20 miljoen euro of 4% van de wereldwijde jaaromzet.

Het HR Trendonderzoek

Het HR Trendonderzoek is een jaarlijks terugkerend onderzoek naar de stand van HR. Het onderzoek is een initiatief van Performa, uitgevoerd door organisatieadviesbureau Berenschot en mede mogelijk gemaakt door AFAS.