Nieuws
Publicatiedatum: 25 maart 2019 | Geschreven door: Wander de Groot

Geen beroepsrecht OR bij politiek primaat

De ondernemingsraad van gemeente Maastricht stapte naar de Hoge Raad, in een laatste poging meer invloed uit te kunnen oefenen met het adviesrecht, ondanks een politiek primaat. De gemeenten Heerlen, Maastricht en Sittard-Geleen besloten een Shared Service Center (SSC) voor gemeenschappelijke diensten op te richten. Zij legden in 2016 het voorgenomen besluit voor aan de OR dat het overdragen van bepaalde taken van de gemeente naar het SSC betrof. Nadat de OR negatief adviseerde, legde de bestuurder het advies naast zich neer en zette het besluit door. De OR probeerde daarna via de Hoge Raad alsnog dit besluit aan te vechten en eiste beroepsrecht. De Hoge Raad besloot echter in het voordeel van de bestuurder. Bij besluiten waarbij het politiek primaat geldt kan de bestuurder de OR weliswaar extra adviesbevoegdheden toekennen, maar dit betekent niet dat de OR in beroep kan gaan als de bestuurder het advies vervolgens niet opvolgt. Zo bleek onlangs uit uitspraak van de Hoge Raad.

Politiek primaat & extra adviesbevoegdheden

Het primaat van de politiek is vastgelegd in artikel 46d van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) en betekent een beperking van de rechten van de ondernemingsraad in een overheidsorganisatie. De Hoge Raad heeft nu bepaald dat de wetgever uitdrukkelijk niet gewild heeft dat politieke besluiten van democratisch gecontroleerde organen door de Ondernemingskamer in het kader van de WOR worden getoetst. Uw bestuurder kan u dus op basis van artikel 32 van de WOR extra adviesbevoegdheden toekennen. Maar let op: geldt er een politiek primaat? Dan kunt u niet in beroep gaan tegen het besluit van de bestuurder.