Nieuws
Publicatiedatum: 24 februari 2022 | Geschreven door: Wander de Groot

Geen opzegverbod bij ziekmelding na ontslagaanvraag

Als een werknemer zich ziekmeldt nadat de werkgever een ontslagaanvraag heeft ingediend bij het UWV vanwege bedrijfseconomische redenen, is het opzegverbod wegens ziekte niet meer van toepassing. In de praktijk komt het regelmatig voor dat werknemers zich ziekmelden na een ontslagaanvraag bij UWV. Zo proberen zij een mogelijk ontslag te frustreren. In het verleden konden rechters het niet altijd eens worden of ze deze werknemers ontslagbescherming hadden.

Hoge Raad

Omdat niemand meer wist waar hij aan toe was, heeft de Hoge Raad zich over deze kwestie gebogen. De uitspraak van de Hoge Raad biedt nu eindelijk duidelijkheid, ook voor toekomstige zaken. De uitspraak van de Hoge Raad is niet alleen richtinggevend voor het UWV, maar ook voor de kantonrechter in gevallen van hoger beroep.

Ontslagbescherming

Een zieke werknemer geniet ontslagbescherming tijdens de eerste twee ziektejaren. De gedachte hierachter is dat herstel van de zieke werknemer voorop moet staan en niet belemmerd mag worden door de bijkomende stress van een mogelijk ontslag. Door dit opzegverbod kan de werkgever ‘in beginsel’ de werknemer niet ontslaan. In beginsel dus, want het is niet zo dat een zieke werknemer nooit ontslagen kan worden. Als er sprake is van verwijtbaar handelen of disfunctioneren, kan de werkgever wel succesvol verzoeken om ontbinding van het arbeidscontract.