Nieuws
Publicatiedatum: 21 november 2016 | Geschreven door: Wander de Groot

Geen scholingsplan en hoge werkdruk oorzaken minder OR-scholing

Zeven op de tien OR-en geven aan dat de hoge werkdruk in hun eigen baan zorgt dat ze onvoldoende tijd over houden voor hun OR-werk en dus ook voor hun OR-scholing. Bijna evenveel (zes op de tien) geven ook aan dat het ontbreken van een scholingsplan daar mede debet aan is. Daardoor ontbreekt een duidelijk beeld van de scholingsbehoefte. Dat blijkt uit onderzoek ‘Ontwikkelingen in scholing van ondernemingsraden’ in opdracht van de SER, uitgevoerd door ITS/Radboud Universiteit.

Tweederde van de OR-en heeft geen scholingsplan en bij de OR-en die er wel een hebben is het plan zelden goed uitgewerkt. Nu er steeds vaker gebruik wordt gemaakt van open inschrijvingscursussen, wordt het belang alleen maar groter om de individuele en collectieve scholingsbehoefte beter in kaart te brengen.

Het maken van een scholingsplan voor de OR is een klusje, maar elke OR kan het. Meestal begint het met het antwoord geven op vragen als:

–              Zijn er (nieuwe) OR-leden gebaat bij basiskennis over wet- en regelgeving op het gebied van medezeggenschap (WOR) of specifieke beleidsterreinen als arbo of financiën?

–              Zijn er doorgewinterde OR-leden die behoefte hebben aan meer beleidsmatige, thematische of strategische verdieping, zoals duurzame inzetbaarheid, reorganisatie of governance?

–              Zijn er specifieke vaardigheden die individuele leden willen ontwikkelen, zoals notuleren, archiveren, snellezen?

–              Zijn er collectieve vaardigheden die de hele OR wil ontwikkelen, zoals overleggen, vergaderen, beïnvloeden, onderhandelen, teamontwikkeling, achterbancommunicatie?

–              Is er behoefte aan opleidingen rond typisch OR-werk, zoals de OR-Visie, het OR-Beleidsplan, het OR-Reglement of het OR-jaarverslag?

–              Spelen er technologische of brancheafhankelijk ontwikkelingen mee die invloed hebben op de scholingsbehoefte?

Meer weten? Gebruik dan dit model om een scholingsplan op te stellen.