Nieuws
Publicatiedatum: 11 maart 2019 | Geschreven door: Wander de Groot

Gelijkwaardig pensioen payrollmedewerker ter internetconsultatie

De exacte regels die ervoor moeten zorgen dat payrollmedewerkers recht op gelijk pensioen krijgen als medewerkers van de inlener in een gelijkwaardige functie, zijn ter internetconsultatie gepubliceerd. Dit zogeheten Ontwerpbesluit voorwaarden adequate pensioenregeling payrollkrachten is een uitwerking van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi). Hierin is bepaald dat een payrollwerkgever voor zijn payrollmedewerker zorg moet dragen voor een adequate pensioenregeling. Het doel van de regelgeving is om oneigenlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden tegen te gaan. De bedoeling is dat de wetgeving ingaat per 1 januari 2020. U kunt tot 15 maart 2019 op het ontwerpbesluit reageren middels deze internetconsultatie.