Nieuws
Publicatiedatum: 18 maart 2015 | Geschreven door: Wander de Groot

Governance hoger op agenda

De SER, het Nationaal Register en enkele andere organisaties hebben een alliantie gesloten om het thema ‘medezeggenschap en governance’ hoger op de agenda te krijgen van ondernemingsraden, raden van commissarissen en raden van bestuur. Dat is het resultaat van een bijeenkomst op 5 maart die de SER en het Nationaal Register hebben georganiseerd. De raden van commissarissen en raden van bestuur en OR werken vaak niet goed samen. Toch is het voor de kracht van de organisatie een meerwaarde als die samenwerking verbetert of verder kan worden uitgebouwd. Er zullen in 2015 en 2016 enkele activiteiten worden georganiseerd om de relatie tussen toezichthouders en medezeggenschap te bevorderen. De alliantie wil starten met een denktank om goede ideeën te ontwikkelen en daarnaast een grote bijeenkomst in de tweede helft van 2015 organiseren, waarvoor zowel medezeggenschapsorganen als commissarissen en toezichthouders worden uitgenodigd.