Nieuws
Publicatiedatum: 30 juni 2023 | Geschreven door: Janneke Zoutenbier
Gratis kinderopvang

Gratis kinderopvang leidt niet tot hogere arbeidsdeelname

Gratis kinderopvang leidt niet tot een hogere arbeidsparticipatie, met name bij vrouwen, en vergroot de kansenongelijkheid bij kinderen. Van gratis kinderopvang profiteren vooral de midden- en hoge inkomens. Zij werken vaak al in deeltijd en vinden vrijheid belangrijker dan meer geld verdienen. Zij gaan wel meer kinderopvang afnemen, maar om de oppas-oma en -opa te vervangen. Daardoor komt ook het aantal extra banen lager uit dan eerst begroot, namelijk 15.000 in plaats van 38.000. Dat blijkt uit een gezamenlijk onderzoek van het Centraal Planbureau (CPB) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) van 21 juni.