Nieuws
Publicatiedatum: 10 augustus 2020 | Geschreven door: Wander de Groot
Ontwikkeladvies

Gratis loopbaanadvies voor werkenden én werkzoekenden

Veel medewerkers van sectoren die door corona stilliggen, zullen zich moeten laten omscholen voor banen in sectoren waar wel voldoende vraag is naar werknemers. Werkenden én werkzoekenden kunnen daarom vanaf 1 augustus 2020 kosteloos ontwikkeladvies aanvragen bij een gekwalificeerd loopbaanadviseur. Iedereen van 18 jaar tot en met de pensioengerechtigde leeftijd komt in aanmerking voor het gratis ontwikkeladvies.

NOW 2

Het project ‘NL leert door’ is op initiatief van de overheid opgezet om werkenden en werkzoekenden tijdens de coronacrisis te ondersteunen en eventueel te begeleiden naar ander werk. Organisaties die financiële steun ontvangen vanuit de NOW 2 regeling hebben een inspanningsplicht om werknemers te stimuleren tot bij- of omscholing. Ook zij kunnen hun werknemers die straks misschien geen werk meer hebben, zo een loopbaanadvies aanbieden. Dat is een eerste stap voorafgaand aan omscholing.

Traject

Samen met de loopbaanadviseur gaat een deelnemer aan de hand van een aantal gesprekken dieper in op zijn of haar wensen, kwaliteiten en ervaring op de arbeidsmarkt. Deze gesprekken zijn vertrouwelijk en niet inzichtelijk voor een werkgever. Aan het eind van het traject ontvangt de deelnemer zijn of haar ontwikkelplan, met daarin een uitgebreide analyse over de kansen op de arbeidsmarkt en eventueel advies voor de juiste om- of bijscholing en sollicitatietips.

Loopbaanadviseur

Het staat iedereen vrij zelf een loopbaanadviseur uit te kiezen en te benaderen voor advies naar aanleiding van ‘NL leert door’. Voorwaarde is dat het wel een gekwalificeerd loopbaanadviseur is. Dat zijn bijvoorbeeld de leden van de NOLOC, beroepsvereniging voor loopbaanadviseurs en jobcoaches. Maar ook anderen.

De adviseur registreert deelnemers bij het loket Ontwikkeladvies van het ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid die bij hem of haar een traject volgen. Dit hoeven deelnemers niet zelf te doen. Deelnemers registreren kan van 1 augustus 2020 9:00 tot en met 31 december 2020, 17:00.

Voor subsidie moet de adviseur een aanvraag indienen bij het Subsidieportaal van Uitvoering van Beleid. Een aanvraag kan de adviseur van 1 oktober 2020 tot en met 1 maart 2021, 17:00 indienen. Voor elk volledig afgerond adviestraject kan de adviseur € 700 ontvangen.