Nieuws
Publicatiedatum: 27 februari 2017 | Geschreven door: Wander de Groot

Gratis tips voor OR over duurzame inzetbaarheid

Er is nu een online gids beschikbaar met gratis tips over duurzame inzetbaarheid. Door vergrijzing en de almaar opschuivende AOW-leeftijd wordt duurzame inzetbaarheid een steeds belangrijker onderwerp. Als OR heeft u met instemmingsrecht grote invloed op thema’s die direct met duurzame inzetbaarheid te maken hebben, zoals arbo, rusttijden, re-integratie en leeftijdsbewust personeelsbeleid. Hierover kunt u nu gratis informatie, tips en voorbeelden vinden. De gids is onlangs ontwikkeld door het Europees Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk (EU-OSHA).

Voorbeelden en tips voor de ondernemingsraad

Naast de thema’s waar u in de online gids uit kunt kiezen, kunt u ook selecteren of u informatie wilt voor werkgevers, HR-managers, werknemers of arbo-professionals. Zo wordt ieder thema vanuit een ander perspectief belicht. Erg waardevol voor de OR die zowel gesprekspartner is van de bestuurder, als spreekbuis voor zijn achterban. De gids is gevuld met praktische tips en cases waar u uw voordeel mee kunt doen. Bespreek de informatie met uw bestuurder en gebruik eventueel uw initiatiefrecht om nieuwe maatregelen te introduceren.

Ondernemingsraad & preventie

Opvallend is dat gezondheidsbevordering in deze gids veel aandacht krijgt, terwijl het accent eerder lag op veiligheid op de werkvloer. Preventie krijgt een steeds grotere rol. Deze tendens is ook te herkennen in vernieuwde wetgeving. Zo gaat de nieuwe Arbowet per 1 juli 2017 in. U krijgt instemmingrecht bij de aanstelling van de preventiemedewerker en gaat samenwerken met de arbodienst & preventiemedewerker. Bekijk hier de online gids.