Nieuws
Publicatiedatum: 25 april 2022 | Geschreven door: Wander de Groot
Invloed van de OR

Grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer

In 2021 is bijna een kwart van alle werknemers geconfronteerd met grensoverschrijdend gedrag door externen – denk aan klanten, leerlingen en patiënten. Bijna 13% heeft te maken met grensoverschrijdend gedrag door internen  – collega’s en leidinggevenden. Dat is een lichte groei ten opzichte van 2020. Dit blijkt uit de nationale enquête arbeidsomstandigheden (NEA) van TNO en CBS onder circa 50.000 werknemers.

Live en online

Bij grensoverschrijdend gedrag gaat het om pesten, lichamelijk geweld, intimidatie, discriminatie en ongewenste seksuele aandacht. Ongewenst gedrag door externen komt het meest voor in de zorg en de horeca, door internen vooral in industrie, horeca, vervoer en opslag. Slechts in 3% van de gevallen is er sprake van uitsluitend online grensoverschrijdend gedrag, alle andere gevallen zijn rechtstreeks (live) of een combinatie van live en online.

Discriminatie

8% van alle werknemers geeft aan gediscrimineerd te worden op grond van afkomst, huidskleur, nationaliteit, leeftijd en geslacht of zwangerschap. Discriminatie op basis van godsdienst, levensovertuiging of seksuele voorkeur of geaardheid is zeldzamer.

Arbeidsconflicten

Maar liefst 28% van werkend Nederland heeft een arbeidsconflict met de werkgever, de direct leidinggevende of collega’s. Dit is minder dan in de jaren voor corona toen dat percentage ergens tussen de 30 en 33% schommelde. Mannen hebben vaker een arbeidsconflict (30%) dan vrouwen (25%). Werken bij financiële instellingen (20%) levert minder conflicten op dan werken in de industrie (34%).