Nieuws
Publicatiedatum: 7 mei 2018 | Geschreven door: Wander de Groot

Groeiende loonkloof ook zaak ondernemingsraad

Het verschil in loon tussen het bestuur en de doorsnee medewerker van grote organisaties is het afgelopen jaar toegenomen. Het bruto jaarloon van de topverdieners van de duizend grootste bedrijven van Nederland bedroeg in 2017 gemiddeld 272 duizend euro. Dat is maar liefst 32 procent meer dan in 2010. Bij deze grote organisaties was het bruto jaarsalaris van de vijf topverdieners per bedrijf afgelopen jaar 6,2 keer zo hoog als de doorsnee voltijdlonen bij deze grote bedrijven. Zo bleek onlangs uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dit verschil in loon, ook wel loonkloof genoemd, is een belangrijk aandachtspunt voor de ondernemingsraad.

Artikel 23 WOR

Eerder dit jaar stemde de Tweede Kamer in met een wijziging van artikel 23 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Daarmee worden uw bevoegdheden als ondernemingsraad wat betreft de beloningen van bestuurders flink uitgebreid. Ondernemingen met meer dan 100 werknemers worden verplicht om jaarlijks de arbeidsvoorwaardelijke regelingen en afspraken te bespreken in een overlegvergadering met de ondernemingsraad.