Nieuws
Publicatiedatum: 4 juni 2018 | Geschreven door: Wander de Groot

Grotere kans op controle door Inspectie SZW

Het aantal gemelde arbeidsongevallen in 2017 is wederom hoger dan het jaar ervoor, net als de afgelopen vijf jaar. Ook gaat het niet goed met de blootstelling aan gevaarlijke stoffen, onderbetaling en overuren die niet worden vergoed. De Inspectie SZW heeft aangekondigd de handhaving daarom flink op te voeren. Dat betekent de komende tijd meer preventieve inspecties en meer aandacht voor het bestrijden van arbeidsuitbuiting en andere misstanden. Dat staat in het onlangs verschenen jaarverslag 2017 van de Inspectie SZW.

Meer inspectie & preventie

In het Regeerakkoord, dat in oktober 2017 is gepubliceerd, werd al aangekondigd dat er 50 miljoen euro per jaar wordt vrijgemaakt voor de handhaving door de Inspectie SZW. Omdat ongevalsonderzoeken meer tijd kosten dan reguliere inspecties, zijn er afgelopen jaar nog onvoldoende inspecties en onderzoeken op het terrein van gezond en veilig werken geweest. De komende twee jaar wordt de capaciteit om op arbeidsomstandigheden te inspecteren vergroot naar een structureel hoger niveau, aldus de Inspectie.

Rol van de OR

Het hebben van een actuele Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) is een belangrijke onderdeel van het arbobeleid in uw organisatie en kan arbeidsongevallen voorkomen. Als ondernemingsraad heeft u instemmingsrecht als het gaat om de RI&E. Zet het opstellen of actualiseren van de RI&E op de overlegagenda. Gebruik uw initiatiefrecht om het naleven van veiligheidsvoorschriften door uw achterban aan de kaak te stellen.

Meer weten over het opstellen van een RI&E en het plan van aanpak? Gebruik daarvoor deze checklist.