Nieuws
Publicatiedatum: 26 maart 2018 | Geschreven door: Wander de Groot
huis voor klokkenluiders

Helft organisaties heeft deugdelijke klokkenluidersregeling

Bestuurders doen nog te weinig om misstanden in hun organisatie veilig te kunnen melden. Bijna 80% van de organisaties met meer dan 50 werknemers heeft weliswaar een wettelijk verplichte meldregeling, maar slechts 48% voldoet aan de nieuwe voorschriften, nog minder in het MKB. Werk aan de winkel dus voor de OR, om te checken of er een deugdelijke klokkenluidersregeling is en zo niet, dat onderwerp aan te kaarten in de overlegvergadering. Dat blijkt uit de Verkenning Meldprocedures en integriteitsvoorzieningen 2017, een onderzoek van het Huis voor Klokkenluiders (HvK) onder driehonderd OR-leden naar de mate waarin de sinds 2016 verplichte meldregeling bij organisaties is ingevoerd.

Angstcultuur
Slechts één op de drie OR-en denkt dat collega’s een misstand durven te melden. Eén op de zeven zegt dat er een angstcultuur binnen de organisatie heerst. Ook klokkenluiders zelf geven aan een toenemende angstcultuur binnen de organisatie te ervaren. Volgens het onderzoek wordt de helft van de OR-en niet regelmatig geïnformeerd over het aantal meldingen of vastgestelde schendingen, terwijl dit wel wettelijk verplicht is.

Onderzoek en advies
In 2017 heeft het HvK op verzoek van werknemers 19 keer onderzoek gedaan naar een vermoeden van een misstand of de manier waarop de werkgever met een melding is omgegaan. Vorig jaar kwamen er ook 471 adviesverzoeken binnen bij het HvK. Slechts 8% van de gevallen (39) werden uiteindelijk ook als klokkenluiderszaak aangemerkt. In nagenoeg alle gevallen had de klokkenluider de misstand al intern aangekaart of gemeld voordat er contact werd opgenomen met het Huis voor Klokkenluiders. Twee op de drie klokkenluiders gaf aan nadeel te hebben ondervonden van hun melding, vooral in de vorm van ontslag of geen contractverlenging.