Nieuws
Publicatiedatum: 27 april 2022 | Geschreven door: Wander de Groot

High-strain banen groeien naar 18%

Het aantal high-strain jobs – banen met hoge taakeisen en lage autonomie – nam afgelopen jaar toe van 15% naar 18%. Hierdoor is het percentage burn-outklachten (psychische vermoeidheid) na een daling in 2020 met 17% weer terug op het niveau van 2019. In de sectoren horeca, zorg en onderwijs is een kwart of meer van de banen een high-strain job. Vrouwen hebben vaker een high-strain job dan mannen, respectievelijk 22% en 14%. Dat blijkt uit de nationale enquête arbeidsomstandigheden 2021 (NEA) van TNO en CBS onder circa 50.000 werknemers.

Psychosociale arbeidsbelasting

Hoge taakeisen en lage autonomie zijn niet de enige aspecten van psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Ook werk met een hoge moeilijkheidsgraad en emotioneel zwaar werk vallen onder PSA en leiden tot stress, werkdruk en burn-out. Driekwart van alle werknemers geeft aan dat ze het werk als moeilijk ervaren. Een op de negen vindt het werk ook echt emotioneel belastend. In de zorg en onderwijs is dat zelfs één op de vijf. 42% van de werknemers wil graag dat de werkgever meer doet aan het verminderen van werkdruk en stress, 18% aan het beperken van emotioneel zwaar werk.

Taak van de OR

Een van de belangrijkste taken van de OR is volgens artikel 28 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) het bevorderen van de naleving van de regelingen over arbeidsomstandigheden, waaronder PSA valt. Zoek in de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) van je organisatie op welke PSA-risico’s er in jullie organisatie zijn en wat de bestuurder in het Plan van Aanpak schrijft over het beperken van die risico’s. Een RI&E is verplicht voor alle organisaties met werknemers en moet eens per vier á 5 jaar geactualiseerd worden.