Nieuws
Publicatiedatum: 7 juli 2023 | Geschreven door: Janneke Zoutenbier
vrije dagen vakantie

Hoge Raad: toeslagen ook betalen over bovenwettelijke vakantie

Na eerder uitspraken van lagere rechters, heeft de Hoge Raad op 9 juni bevestigd dat werknemers niet alleen recht hebben op hun normale toeslagen over hun wettelijke vakantie, maar ook over hun bovenwettelijke vakantie. Het gaat dan bijvoorbeeld om onregelmatigheidstoeslagen die ook over het normale loon en vakantie gelden. Het is volgens de Hoge Raad strijdig als organisaties dit anders vastleggen. 

Wettelijke en bovenwettelijke vakantie 

Elke werknemer heeft in Nederland volgens de wet recht op vier keer het aantal uren dat een werknemer per week werkt. Daar bovenop komt soms nog bovenwettelijke vakantie, vastgelegd in een cao, avr of arbeidsovereenkomst. Niet-opgenomen bovenwettelijke vakantie verjaart pas na vijf jaar. Tot die tijd heeft de werknemer het recht de vakantie alsnog op te nemen of uit te laten betalen. Daarbij moeten alle reguliere toeslagen worden meegerekend, zoals vakantiegeld en onregelmatigheidstoeslagen. 

Bijbetalen 

De uitspraak betekent dat in iedere geval de NS moet nagaan of de 11.000 werknemers met een onregelmatigheidstoeslag ook die toeslag daadwerkelijk uitbetaald hebben gekregen over de afgelopen vijf jaar. Zo niet, dan moet dan alsnog gebeuren, inclusief de wettelijke rente. In de NRC van 27 juni zegt Henri Janssen van FNV Spoor dat sinds de uitspraak de telefoon roodgloeiend staat. Dat zal flink bijbetalen worden voor de NS.