Nieuws
Publicatiedatum: 22 juli 2015 | Geschreven door: Wander de Groot

Hogere pensioenpremies!

De Nederlandsche bank heeft de rekenrente aangepast, doordat de rentestand in de Europese landen zo laag is. De rekenrente week te veel af van de werkelijke renten. De pensioenfondsen moeten nu meer geld opzij zetten voor elke euro aan toekomstig pensioen. Dat betekent dat de pensioenpremies waarschijnlijk zullen stijgen met zo’n 4 á 5 procent. De stijging van de premie hangt af van de keuzes van het pensioenfonds. Uw OR kan aandringen op tijdige informatie vanuit HR. Uw achterban zal waarschijnlijk de nodige vragen hebben over de stijging van de pensioenpremie.