Nieuws
Publicatiedatum: 5 juni 2023 | Geschreven door: Janneke Zoutenbier

Focus HR op het krijgen en behouden van personeel

Ondernemingsraden hebben een stevige vinger in de pap bij het HR-beleid in organisaties. Bij regelingen over (aanvullende) arbeidsvoorwaarden, werktijden en vakantie en bij beleid rond aanstellingen, opleidingen, arbo en ziekteverzuim heeft de OR instemmingsrecht. Bij fusies, overnames, reorganisaties en technische innovaties of het kiezen voor eigenrisicodragerschap heeft de OR adviesrecht.  

Trends in HR 

Al decennia doen Berenschot, AFAS en Performa onderzoek naar de thema’s die belangrijk zijn voor de HR-afdeling. Uit de nieuwste versie van dit HR-trendonderzoek blijkt dat de focus van HR dit jaar ligt op werving & selectie, opleiding & ontwikkeling en arbo & verzuim. De verwachting is dat volgend jaar alles in het teken staat van krijgen en houden van personeel. De hele top drie draait daarom. De onderzoekers zelf geven aan dat HR zich beter zou kunnen richten op innovatie en digitalisering. 

De vijftien belangrijkste HR-thema’s 2023 2024
werkelijk verwachting mutatie
werving & selectie, arbeidsmarktcommunicatie, employer branding, onboarding 1 2
ontwikkeling, scholing, inzetbaarheid, talent management 2 1 +
verzuim, arbeidsomstandigheden, gezondheidsbeleid 3 5
employee experience, medewerkersbetrokkenheid, retentie 4 3 +
arbeidsvoorwaardenbeleid, modernisering, harmonisatie 5 6
digitale ondersteuning van HR processen 6 7
strategische personeelsplanning 7 4 + +
functiehuis, inrichting van functies of rollen 8 10
beschikbaarheid van HR-stuurinformatie 9 8 +
performance management, beoordeling 10 9 +
diversiteit, inclusiviteit 11 11 =
begeleiden, uitvoeren reorganisatie, fusie 12 15 – –
privacy- en databeveiliging 13 14
impact robotisering, digitalisering op personeelsbeleid 14 12 +
mobiliteitscentrum, loopbaanbegeleiding, outplacement 15 13
Legenda: – gedaald, + gestegen, = gelijk gebleven, + + sterk gestegen (3 plaatsen of meer), – – sterk gedaald (3 plaatsen of meer)

Bron: Prioriteitenlijst HR volgens HR Trendonderzoek 2023-2024