Nieuws
Publicatiedatum: 23 april 2018 | Geschreven door: Wander de Groot
Raad voor de Rechtspraak

Ingrijpende maatregelen arbeidsmarkt ook zaak ondernemingsraad

De Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) staat sinds vorige week online ter internetconsultatie. In de nieuwe Wab staan behoorlijk ingrijpende maatregelen beschreven. Deze moeten het voor werkgevers aantrekkelijker maken om mensen in vaste dienst te nemen, maar tegelijkertijd flexwerk mogelijk maken waar nodig. Zo wordt ontslag versoepeld, krijgen werknemers vanaf de eerste dag recht op een transitievergoeding en wordt de proeftijd bij een vast contract verlengd van twee naar maar liefst vijf maanden. Zo liet Minister Koolmees begin deze week weten. Dat zijn ook belangrijke wijzigingen voor uw ondernemingsraad. Als de maatregelen doorgaan is er grote kans dat uw bestuurder het aanstelling- of ontslagbeleid aanpast. Dan heeft u instemmingsrecht.

Alle Wab-maatregelen op een rij

Ontslag & transitievergoeding:

– Er komt een nieuwe, negende ontslaggrond: de cumulatiegrond. Bij deze zogeheten cumulatiegrond kunnen verschillende omstandigheden samen de grond voor ontslag vormen.
– Wordt de cumulatiegrond gebruikt bij ontslag, dan heeft de medewerker recht op een hogere transitievergoeding.
– Bij lange dienstverbanden wordt de opbouw van de transitievergoeding juist verlaagd.
– Kleine werkgevers worden bij het betalen van een transitievergoeding gecompenseerd als het gaat om pensionering of ziekte.

Contracten:

– De proeftijd voor vaste contracten wordt vijf maanden in plaats van twee maanden.
– De ketenregeling wordt ruimer: ten eerste mogen er straks drie contracten in drie jaar in plaats van twee jaar tijd worden aangegaan. Ten tweede mag er in cao’s worden vastgelegd dat de pauze tussen een keten wordt verkort van zes naar drie maanden als het terugkerend tijdelijk werk betreft dat maximaal negen maanden per jaar kan worden gedaan.
– De ketenregeling geldt niet voor invalkrachten in het primair onderwijs die invallen wegens ziekte.

Payroll & oproepkrachten:

– Medewerkers die via een payrollconstructie voor u werken, krijgen dezelfde arbeidsvoorwaarden als medewerkers die in dienst zijn.
– Oproepkrachten krijgen meer rechten: zij dienen minimaal vier dagen van te voren op te worden geroepen. Worden ze vervolgens afgezegd, dan behouden ze recht op loon.

WW-premie
– WW-premie wordt goedkoper voor een medewerker met een vast contract.

Reageren?

Wilt u ook reageren op het wetsvoorstel? Dat kan tot 7 mei 2018.