Nieuws
Publicatiedatum: 22 oktober 2018 | Geschreven door: Wander de Groot

Inkoop diensten telt voortaan mee voor banenafspraak

Banen die extern worden ingekocht voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, tellen voortaan ook mee voor de banenafspraak. Hierdoor wordt het onderscheid tussen overheid en marktsector opgeheven. De motie om dit te bewerkstelligen werd onlangs door de Tweede Kamer aangenomen. Het doel is om er zo voor te zorgen dat er meer banen voor arbeidsgehandicapten worden gecreëerd, of de betreffende overheidsinstantie dit nu zelf doet of bij een externe partij inkoopt. Let goed op: uw OR heeft adviesrecht betreffende het groepsgewijze werven of inlenen van arbeidskrachten (WOR artikel 25, lid g).

Vereenvoudiging Banenafspraak

De overheid besteedt veel diensten uit aan de marktsector. De banen die de overheid via inkoop realiseert, tellen niet mee bij de overheid, maar bij de marktsector. Dit zorgt ervoor dat werkgevers vooral bezig zijn met hoe en waar de banen meetellen in plaats van het daadwerkelijk creëren van nieuwe banen. Het aanpassen van de banenafspraak moet hierin verandering brengen. Gaat uw bestuurder aan de slag met het creëren van arbeidsplaatsen voor arbeidsgehandicapten? Let dan op. U heeft instemmingsrecht op het gebied van aanstellingsbeleid.