Nieuws
Publicatiedatum: 3 juli 2017 | Geschreven door: Wander de Groot

Inspectie roept OR op uitbuiting en onderbetaling te melden

Steeds meer werkenden lopen risico op onderbetaling, uitbuiting en te lange werkdagen. Dat past binnen de internationale ontwikkeling dat lonen minder stijgen dan de productiviteit. Er is een constante neiging op de arbeidsmarkt om constructies te ontwikkelen die de kosten van arbeid verlagen. Bij inspecties worden steeds meer onderbetaalde medewerkers aangetroffen. Ook groeit het aantal en de variëteit aan schijnconstructies. Zo bleek onlangs uit het rapport van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Tijd om hier als OR werk van te maken.

Inspectie zie grotere rol voor OR

Uit navraag blijkt dat in 2016 maar 12 van de 5.000 meldingen over uitbuiting of onderbetaling afkomstig waren van een OR. Teleurstellend, want als OR is het uw wettelijke taak om het naleven van voorschriften op het gebied van arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden te bevorderen (artikel 28 WOR). Klachten gaan bijna altijd over onderbetaling, onveilige werksituaties, te hoge werkdruk en intimidatie door de leidinggevende. Heeft u gerede klachten en krijgt u geen gehoor bij uw bestuurder, pak uw rol dan op en stap naar de Inspectie. Volgens een woordvoerder ziet de Inspectie de OR als bondgenoot het tegengaan van misstanden binnen organisaties. De Inspectie onderzoekt klachten en signalen van de OR met voorrang. 

Flexwerkers zijn kwetsbaar

Uit een analyse van de kenmerken van slachtoffers van uitbuiting blijkt dat, samen met arbeidsmigranten, flexwerkers het grootste risico lopen op onderbetaling en/of uitbuiting. Als er meer flexwerkers in de OR zitting zouden nemen, zou de kans groter zijn dat schijnconstructies en misstanden met zzp’ers eerder op tafel komen, aldus de Inspectie.

Melding doen van arbeidsuitbuiting?

Krijgt uw OR signalen van de achterban over uitbuiting of onderbetaling? Zet dit dan meteen op de agenda van de overlegvergadering en maak het bespreekbaar met de bestuurder. Levert dat niets op, meld het dan bij de Inspectie SZW. Dat kan via de website van de Inspectie SZW onder de rubriek ‘meldingen’. Meldingen kunnen op naam, maar ook anoniem.