Nieuws
Publicatiedatum: 20 januari 2020 | Geschreven door: Wander de Groot

Inspectie SZW: boete voor werkgever én inlener

Inspectie SZW heeft een boete van ruim vijftigduizend euro opgelegd aan een schoonmaakbedrijf in Amsterdam. Het bedrijf overtrad een aantal belangrijke wetten, waaronder de Arbeidstijdenwet, de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en de Wet arbeid vreemdelingen. Zo was er sprake van onderbetaling, kon het bedrijf geen deugdelijke registratie van de arbeids- en rusttijden overhandigen en van twee werknemers zelfs geen tewerkstellingsvergunning. Zo rapporteerde de Inspectie onlangs. Als OR heeft u ook verantwoordelijkheid in het erop toezien dat de bestuurder zich aan de regels houdt.

Ook boetes voor hotels

Niet alleen het schoonmaakbedrijf, maar ook de hotels waar de werknemers aan de slag waren hebben boetes gekregen van de Inspectie. Ofwel: niet alleen de werkgever zelf, ook de inlenende organisatie is verantwoordelijk voor de werknemers. Maakt uw bestuurder gebruik van de diensten van bijvoorbeeld een detacheringbureau of uitzendorganisatie? Zorg er dan voor dat hij zich aan de regels houdt. De Wet op ondernemingsraden biedt u verschillende handvatten om hiermee aan de slag te gaan.

Artikel 25 WOR

In artikel 25 lid 1 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) bepaalt dat u adviesrecht heeft wat betreft het groepsgewijs inlenen van arbeidskrachten. Gaat uw bestuurder een contract afsluiten met een uitzendbureau of detacheringsbureau om groepsgewijs medewerker in te huren? Dan dient hij dit besluit eerst ter advisering voor te leggen aan uw OR. Waar u bijvoorbeeld op kunt letten bij zo’n adviesaanvraag, is of de organisatie lid is van een brancheorganisatie en correct is ingeschreven bij de KVK.

Artikel 28 WOR

Artikel 28 van de WOR biedt uw ondernemingsraad nog een handvat. Zo staat in lid 1 dat u als OR zoveel mogelijk de naleving van voorschriften op het gebied van arbeidsvoorwaarden, en arbeids- en rusttijden moet bevorderen.