Nieuws
Publicatiedatum: 26 februari 2018 | Geschreven door: Wander de Groot
verhoging minimumloon

Instemming (G)OR pensioenregeling zet individuele werknemer niet buitenspel

De medewerker van een kansspelautomatenexploitant ging in hoger beroep nadat zijn werkgever eenzijdig de pensioenregeling wijzigde. De werkgever had, met instemming van de groepsondernemingsraad (GOR), geregeld dat een deel van de verschuldigde pensioenpremie voortaan voor de rekening van de werknemers kwam. Daar was deze werknemer het niet mee eens, en terecht, zo oordeelde het hof. Instemming van de ondernemingsraad werkt niet automatisch door in individuele arbeidsovereenkomsten. De gewijzigde arbeidsvoorwaarde moet alsnog verwerkt worden in de individuele arbeidsovereenkomst. Dit kan door overeenstemming met de werknemer, of door een beroep te doen op het zwaarwegend belang, zo bleek uit de uitspraak van Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch afgelopen week.

Zwaarwegend belang niet aangetoond

Een werkgever kan volgens artikel 613 BW een beroep doen op een eenzijdig wijzigingsbeding als er sprake is van een zodanig zwaarwichtig belang, dat ‘het belang van de werknemer dat door de wijziging zou worden geschaad, daarvoor naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid moet wijken.’ Alhoewel de werkgever natuurlijk belang heeft bij kostenreductie, heeft hij de rechter niet kunnen overtuigen van het zwaarwichtig belang van de eenzijdige wijziging. Zo bleek uit analyse van de jaarcijfers dat er de afgelopen jaren steeds een positief bedrijfsresultaat behaald was. De werkgever moet deze werknemer de inhoudingen op het loon terugbetalen en onmiddellijk stoppen met inhoudingen op het loon als eigen bijdrage aan de pensioenpremie.

Instemmingsaanvraag: personele gevolgen onder de loep

Krijgt uw ondernemingsraad een instemmingsaanvraag binnen voor een wijziging van de pensioenregeling? Ga dan goed na wat de gevolgen van de wijziging voor het personeel zijn en in hoeverre er voor de organisatie sprake is van een zwaarwegend belang. Gaat het om een kostenbesparende maatregel? Bekijk eerst of die kostenbesparing noodzakelijk is en of er niet een andere post is waar op bezuinigd kan worden. U bent hierin de spreekbuis voor uw achterban. In bovengenoemde zaak, hebben slechts vijf van de 590 werknemers besloten de wijziging niet te accepteren.