Nieuws
Publicatiedatum: 28 augustus 2017 | Geschreven door: Wander de Groot

Instemming OR omzeilen onmogelijk

Een glasvezelproductiebedrijf probeerde via hoger beroep voor de tweede maal de zeggenschap van de OR te omzeilen maar slaagde niet in zijn opzet. Het bedrijf ging in hoger beroep nadat de OR instemming weigerde om het personeel bepaalde verplichte vakantiedagen te laten inleveren voor de zogeheten kerststop. Ook de bedrijfseconomische en bedrijfsorganisatorische redenen die de organisatie aanvoerde om de OR te verplichten akkoord te gaan, hielden geen stand. Zo bleek uit uitspraak van het Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch afgelopen donderdag.

Extra bevoegdheden OR

Artikel 32 van de WOR maakt het mogelijk om extra bevoegdheden aan de OR toe te kennen als het gaat om collectieve arbeidsovereenkomsten. Het glasvezelbedrijf had van deze mogelijkheid gebruikgemaakt. Hierdoor heeft de OR van dit bedrijf medezeggenschap over de collectieve vakantiedag(en). Toen het bedrijf geen instemming van de OR kreeg voor een voorstel om bepaalde dagen, zelfs met terugwerkende kracht, aan te wijzen als verplichte collectieve vakantiedagen, probeerde hij de OR te omzeilen door naar de rechter te stappen. Ook die zag hier geen heil in.

Twijfel? Kies voor werknemer

Het bedrijf voerde onder meer aan dat het weigeren van instemming door de OR met het vaststellen van bepaalde vakantiedagen onredelijk is. Het rechter was het hier niet alleen mee oneens, maar gaf zelfs aan het als de taak van de OR te beschouwen om in geval van grote twijfel de voor de werknemers meest gunstige benadering te kiezen. Probeert uw bestuurder instemming te forceren? Zet dan eerst goed op een rij wat precies de belangen zijn van de organisatie en de werknemers.