Nieuws
Publicatiedatum: 9 april 2018 | Geschreven door: Wander de Groot

Instemmingsrecht OR inzake beloningen moet zelfverrijking banken de kop indrukken

De oppositie-Kamerleden Van Raan, Leijten, Nijboer en Azarkan hebben afgelopen week een motie ingediend die ondernemingsraden instemmingsrecht, of zelf vetorecht, moet geven als het gaat om zowel vaste als variabele beloningen. Dit zou de zelfverrijking binnen banken een halt moeten toe roepen. Aanleiding was de verhoging van de beloning van de bestuursvoorzitter van de ING. Zo bleek afgelopen week uit het Kamerdebat. (Variabele) beloning in de banksector is al lange tijd omstreden onderwerp van gesprek. Of het tot een vetorecht voor de OR zal komen, valt zeer te betwijfelen. Slechts zelden worden moties van de oppositie aangenomen, en deze is wel heel erg verstrekkend.

Bespreken beloning verplichte kost

Dat u als OR in de toekomst meer in de melk te brokkelen heeft als het gaat om beloningsbeleid is wel een voldongen feit. Eerder dit jaar stemde de Tweede Kamer in met een wijziging van artikel 23 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Daarmee worden uw bevoegdheden als ondernemingsraad wat betreft de beloningen van bestuurders flink uitgebreid. Ondernemingen met meer dan 100 werknemers worden verplicht om jaarlijks de arbeidsvoorwaardelijke regelingen en afspraken te bespreken in een overlegvergadering met de ondernemingsraad. Maar bespreken is iets anders dan instemmen of veto-en.