Nieuws
Publicatiedatum: 11 november 2019 | Geschreven door: Wander de Groot

Invloed OR op topsalaris door nieuwe wet groter

Aandeelhouders en ondernemingsraden krijgen meer invloed op het beloningsbeleid voor de top van grote ondernemingen. De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel dat deze grotere rol van de ondernemingsraad vastlegt bij beursgenoteerde bedrijven. De ondernemingsraad krijgt adviesrecht over het voorstel tot het vaststellen van het bezoldigingsbeleid. Dat gaat niet over de hoogte van het salaris van de ceo zelf, maar over het bredere beloningsbeleid van verschillend groepen van hoogst betaalden en de verhouding tussen de bezoldiging van de ceo ten opzichte van die van de gemiddelde medewerker. Bovendien moet 75% van de aandeelhouders akkoord gaan met het beloningsbeleid van beursgenoteerde bedrijven. Op dit moment is er nog maar een meerderheid van 50% plus 1 stem nodig. Het wetsvoorstel is een uitwerking van Europese richtlijnen en moet zorgen voor meer transparantie en grotere betrokkenheid van aandeelhouders en werknemers. Het voorstel is onlangs als hamerstuk afgedaan.

Het adviesrecht van de OR

Tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders van beursgenoteerde bedrijven (ava) moet het advies van de OR tegelijkertijd met het voorstel tot het vaststellen van het bezoldigingsbeleid worden aangeboden. Zo bepaalt de nieuwe wet in artikel 135a van het Burgerlijk Wetboek Boek 2. Als het advies van de ondernemingsraad niet of niet volledig wordt overgenomen, dan moet dit schriftelijk worden onderbouwd. Bovendien krijgt de voorzitter van de ondernemingsraad het wettelijke recht om het advies tijdens de ava toe te lichten. Kan de voorzitter niet, of is er een ander OR-lid dat deze toelichting wil doen? Dan kan de voorzitter zijn spreekrecht aan iemand anders overdragen.

Meer invloed dan ooit

Sinds 1 januari 2019 is een bestuurder van een organisatie met meer dan 100 werknemers ook al verplicht tenminste een keer per jaar tijdens een overlegvergadering de beloningsverschillen in de organisatie te bespreken. Die aanscherping was nodig omdat de eerdere plicht uit artikel 31d lid 1 van de Wet op de ondernemingsraden, waarbij de bestuurder de OR eens per jaar schriftelijk informeert over beloningsverschillen, teveel een dode letter bleek. OR’en hebben met al deze aanscherpingen meer invloed op het beloningsbeleid dan ooit.