Nieuws
Publicatiedatum: 11 februari 2019 | Geschreven door: Wander de Groot

Invloed van ondernemingsraden laat nog te wensen over

Hoewel 88% van de ondernemingsraden enige mate van invloed zegt te hebben op het organisatiebeleid, lijkt de reikwijdte van deze invloed nog beperkt. OR’en geven aan slechts op 45% van het organisatiebeleid daadwerkelijk invloed uit te kunnen oefenen. Dat blijkt uit onderzoek dat training & advies bureau Odyssee Medezeggenschap heeft uitgevoerd onder de bezoekers van het grootste OR-event, OR Live.

Dat de invloed van OR’en op het organisatiebeleid beperkt is, is vreemd. Dankzij sterke rechten als het advies- en instemmingsrecht zouden OR’en een grotere stempel op het organisatiebeleid kunnen drukken. Vaak ontbreekt het OR’en echter aan specifieke kennis of voldoende tijd, aldus de ondervraagde OR-leden. Door gebrek aan tijdige informatie en kennis worden zij door een thema overvallen en voor een voldongen feit gesteld.

Erik Klerks, trainer-adviseur en manager bij Odyssee Medezeggenschap, herkent zich in dit beeld. Klerks zegt hierover: “Ondernemingsraden hebben zeker invloed, in elk gesprek. Voor OR’en is het met name belangrijk om te laten zien dat je snapt dat er een evenwicht moet zijn tussen de doelen van de organisatie en de belangen van de werknemers. Dat je dit op een constructieve wijze doet, is hierin essentieel. Dat is dan ook precies wat wij OR’en leren tijdens onze maatwerk-trainingen”.

Verder maakt Klerks zich zorgen over de bijna 12% van de OR’en die zegt geen enkele invloed te hebben op het beleid van hun organisatie. Klerks: “Scholing en praktijkoefeningen vergroten uiteindelijk het zelfvertrouwen van een OR en hierdoor ook hun slagkracht en invloed. Ik vraag mij dan ook af in hoeverre deze OR’en goede scholing hebben ontvangen voor het uitoefenen van hun taak”.

Wander de Groot, organisator van OR Live deelt deze mening: “Met dagen zoals OR Live bieden wij een platform waar OR’en vrijblijvend, in een ongedwongen sfeer kennismaken met adviseurs, trainers en andere OR-dienstverleners. Zij kunnen OR’en vervolgens verder helpen met specifieke vragen rondom actuele thema’s om zo hun invloed verder te vergroten of vorm te geven.”