Nieuws
Publicatiedatum: 28 oktober 2020 | Geschreven door: Wander de Groot
Fysiek werk

Inzicht in fysieke belasting met nieuwe tool

Met de nieuwe online tool ‘Hoe Top Werk Jij’, van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en TNO kunnen werknemers de risico’s voor fysieke belasting in hun eigen werkomgeving in kaart brengen. Via een vragenlijst kunnen werknemers aangeven in welke sector zij werken en hoe vaak en hoe lang ze verschillende soorten fysieke arbeid verrichten. De tool geeft vervolgens een analyse van het risico op fysieke klachten.

Fysieke risico’s

De tool is er om werknemers, werkgevers en ondernemingsraden bewust te maken van het risico op fysieke belasting in de werkomgeving. De letters TOP staan voor de technische, organisatorische en  persoonsgebonden preventie van lichamelijke belasting. Uit cijfers van TNO blijkt dat jaarlijks bijna een half miljoen werknemers last krijgt van fysieke klachten door het werk. Dit is met name in sectoren als de bouw, industrie en de zorg het geval. Maar ook werknemers die hun werkdagen achter de computer slijten, lopen het risico op nek- en rugklachten en last van de ogen.

Rol OR

Als OR heeft u de taak om zicht te houden op goede arbeidsomstandigheden. Het gebruik van deze tool kan daarbij helpen. Het is een gezamenlijk belang van werkgever en werknemers. Fysieke klachten leiden tot verzuim en dus tot een flinke kostenpost voor de werkgever. Maar bovenal zijn ze uitermate vervelend voor werknemers zelf.

Gezamenlijk belang

Overleg daarom met uw bestuurder of u gezamenlijk alle werknemers vraagt de tool in te vullen. Of anders een selectie uit groepen werknemers met verschillende functies. En wil de bestuurder dat niet, dan kunt u altijd zelf een achterbanpeiling organiseren, waarin u als OR hen vraagt zelf de tool in te vullen. Verzamel de analyses en leg die voor aan de bestuurder. Vaak zal dan blijken dat het preventiebeleid nog een tandje beter kan.