Nieuws
Publicatiedatum: 7 februari 2013 | Geschreven door: Wander de Groot

Jurisprudentie: opletten bij ontslag

Een OR-lid heeft ontslagbescherming, maar dat wil niet zeggen dat een OR-lid niet ontslagen kan worden. Slechte prestaties of een reorganisatie kunnen er ook bij een OR-lid toe leiden dat hij zijn baan verliest. Toch is het altijd goed om te kijken naar de reden van het ontslag. Dat blijkt uit de uitspraak van de kantonrechter van Rotterdam. Een werkgever wil een werkneemster, die in de OR zit, ontslaan, omdat ze boventallig is en er geen nieuwe functie beschikbaar is in de organisatie. Maar het OR-lid heeft vaak een kritische houding getoond tegen de bestuurder en deze houding wordt haar – zowel buiten als binnen de OR – niet in dank afgenomen. Als zij het beëindigingsvoorstel afwijst, stapt de werkgever naar de kantonrechter om haar te kunnen ontslaan.

Steun in rug voor OR-leden
De kantonrechter is ervan overtuigd dat er meer speelt dan alleen het ontbreken van een nieuwe functie voor de medewerkster. Bij interne sollicitaties is er telkens commentaar op het functioneren van de werkneemster geweest, terwijl ze in haar laatste functie uitsluitend goede beoordelingen heeft gekregen. Het blijkt vooral om de conflictsituatie in de OR te gaan. De ontslagbescherming  gaat dan gelden. De kantonrechter wijst het verzoek om de arbeidsovereenkomst te ontbinden af. Deze uitspraak geeft OR-leden een steun in de rug om vrijuit te kunnen praten en kritisch te kunnen zijn naar de bestuurder.