Nieuws
Publicatiedatum: 23 november 2022 | Geschreven door: Wander de Groot

Kabinet gaat genderongelijkheid op de arbeidsmarkt te lijf

Om de ongelijkheid op de arbeidsmarkt tussen vrouwen en mannen aan te pakken heeft het kabinet in augustus van dit jaar het betaald ouderschapsverlof ingevoerd. In 2023 maakt het kabinet een begin met de inkomensonafhankelijke kinderopvangvergoeding van 96% van de maximum uurprijs. Een andere maatregel in 2023 is het verhogen van arbeidskorting. Bovendien omarmt het kabinet het EU-Richtlijnvoorstel over loontransparantie om de beloningsverschillen tussen vrouwen en mannen aan te pakken. Dat staat te lezen in de Emancipatienota 2022-2025 van Minister Dijkgraaf, coördinerend minister voor Emancipatie van 18 november.

Ongelijkheid

Op het gebied van arbeid en inkomen is de ongelijkheid tussen vrouwen en mannen groot. Een kleine vergelijking levert de volgende cijfers op: het percentage vrouwen dat in deeltijd werkt is met 73% erg hoog. 76,4% van de mannen heeft betaald werk tegenover 68,1% van de vrouwen. Gemiddeld werken vrouwen acht uur per week minder en verdienen gemiddeld 13% minder dan mannen. En 43% van de vrouwen geeft aan dat ze te maken hebben gehad met zwangerschapsdiscriminatie. In Nederlandse grote vennootschappen is slechts 13,4% van de bestuurders vrouw en 43% van die vennootschappen heeft nog geen enkele vrouwelijke commissaris.