Nieuws
Publicatiedatum: 19 juni 2023 | Geschreven door: Janneke Zoutenbier
STAP-budget inzetten

Kabinet gaat STAP-budget vanaf september gerichter inzetten

Het kabinet zet het resterende STAP-budget vanaf september in voor scholing die opleidt tot een beroep, door bijvoorbeeld alleen OCW-gerichte scholing te subsidiëren. Ondanks het beëindigen van de STAP-regeling in 2024 blijft het kabinet leren en ontwikkelen stimuleren. Zo is er de SLIM-subsidie voor het mkb, het Levenlanglerenkrediet en diverse groeifondsprojecten. Dat schrijft minister Karien van Gennip aan de Tweede Kamer in een brief van 13 juni. 

Nieuwe regelingen 

Daarnaast komt er structureel € 30 miljoen beschikbaar in het Hoger Onderwijs om de zij-instroom te verbeteren in kraptesectoren en komt er waarschijnlijk nog voor de zomer een nieuwe subsidieregeling voor Levenlangleren-oplossingen. Na de zomer komt er een programma om de leercultuur op de werkvloer te stimuleren. 

STAP-aanvraag juli 

Op 3 juli start het nieuwe aanvraagtijdvak. Het is te kort dag om de subsidie voor dit tijdvak arbeidsmarktgerichter in te zetten. Wel is besloten om het budget te verlagen, van € 34 miljoen tot 20 miljoen. Zo blijft er meer budget over voor de rest van het jaar.