Nieuws
Publicatiedatum: 2 maart 2022 | Geschreven door: Wander de Groot

Kabinet komt voor zomer met nieuw arbeidsmarktbeleid

Minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid komt nog voor de zomer met een nieuw arbeidsmarktbeleid over vast en flexibel werken. Het beleid komt niet alleen uit de koker van het ministerie zelf, maar zal in samenspraak worden gemaakt met de sociale partners: werkgevers- en werknemersorganisaties. Dat blijkt uit een brief aan de Tweede Kamer van 10 februari, die op 17 februari is besproken in een commissievergadering van diezelfde kamer.

Vijf speerpunten

Van Gennip geeft aan met haar beleid te willen voortborduren op het rapport van de commisse Regulering van Werk (commissie Borstlap) en het Middellangetermijnadvies van de Sociaal Ecomische Raad. Het arbeidsmarktbeleid zoomt in op de volgende vijf speerpunten:

  • Het aanpakken van kansenongelijkheid door paal en perk te stellen aan de platformeconomie en schijnzelfstandigheid;
  • Het voorkomen en bestrijden van arbeidsmarktdiscriminatie;
  • Beter gebruik maken van de miljoen mensen die geen werk hebben maar wel zouden kunnen werken;
  • Het oplossen van de mismatch op de arbeidsmarkt tussen vraag en aanbod als het gaat om competenties;
  • Zorgen voor een beter sociaal vangnet bij werkloosheid, arbeidsongeschiktheid en pensioen.