Nieuws
Publicatiedatum: 21 april 2015 | Geschreven door: Wander de Groot

Kantonrechter kent de WOR niet

In een onlangs gedane uitspraak van een kantonrechter over een geschil tussen een OR en een bestuurder blijkt dat de kennis van de kantonrechter over de Wet op de ondernemingsraden (WOR) niet helemaal up to date is. De kantonrechter oordeelde dat de OR niet ontvankelijk is in zijn verzoek, omdat het geschil niet voor bemiddeling aan de bedrijfscommissie is voorgelegd.
 
Wetswijziging over het hoofd gezien?
Daarbij gaat de kantonrechter voorbij aan de wetswijziging in 2013. De OR is sindsdien niet meer verplicht om eerst bemiddeling aan de bedrijfscommissie te vragen bij geschillen over de toepassing van de wet, maar kan rechtstreeks een geschil aan de kantonrechter voorleggen. Dat had deze kantonrechter helaas niet in de gaten.