Nieuws
Publicatiedatum: 21 februari 2012 | Geschreven door: Wander de Groot

Later met pensioen

De gemiddelde leeftijd waarop werknemers met pensioen gaan stijgt sinds 2006 en is inmiddels 63 jaar. Dat past helemaal in het beleid van Minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Afgelopen week stemde de Tweede Kamer in met zijn wetsvoorstel tot verhoging van de AOW-leeftijd naar 66 jaar in 2020 en het koppelen van deze leeftijd aan de gemiddelde levensverwachting. Nu moet alleen nog de Eerste Kamer instemmen en dan is de nieuwe wet een feit.

Keuzemogelijkheden

De nieuwe wet biedt werknemers meer keuzemogelijkheden. Voor ieder jaar dat een werknemer zijn AOW later laat ingaan krijgt hij de rest van zijn leven 6,5% extra AOW. Eerder stoppen is ook mogelijk, maar dan met een korting van 6,5% op de AOW-uitkering per jaar dat de werknemer eerder stopt. Ook kunnen AOW-gerechtigden die in deeltijd werken straks op eigen verzoek hun AOW-uitkering verlagen, om zo wanneer zij volledig stoppen met werken een hogere AOW-uitkering krijgen. Al met al krijgt u dus steeds oudere collega’s. Als OR vertegenwoordigt u ook deze groep werknemers. Tijd dus dat levensfasebewust personeelsbeleid op de agenda komt met uw bestuurder. Hiervoor kunt u uw initiatiefrecht gebruiken.