Nieuws
Publicatiedatum: 24 juni 2020 | Geschreven door: Wander de Groot

Leeftijdsdiscriminatie in vacatures blijft een probleem

Het College voor de Rechten van de Mens, de vroegere Commissie Gelijke Behandeling, heeft een vacaturecheck ontwikkeld voor HR-professionals waarmee zij hun eigen vacatureteksten kunnen checken op directe of indirecte leeftijdsdiscriminatie. Dat is namelijk nog steeds een groot probleem. Het College liet in 2019 3,1 miljoen vacatureteksten onderzoeken op leeftijdsdiscriminatie. Ongeveer 3% van de vacatureteksten geeft daartoe aanleiding. De teksten discrimineren met name oudere werkzoekenden.

Marginale verbetering

Uit de analyse blijkt dat 70.000 tot 100.000 vacatureteksten direct of indirect discrimineren op leeftijd. Vergeleken met 2017, toen het College ook onderzoek deed onder 1,8 miljoen vacatureteksten, is er sprake van een marginale verbetering: het aantal discriminatoire vacatureteksten is met slechts 10% gedaald.

Algortimescanner

Het onderzoek is beide keren uitgevoerd door de Vrije Universiteit van Amsterdam. De VU heeft een eigen algoritmescanner ontwikkeld om vacatureteksten te scannen op woordcombinaties die met grote zekerheid direct of indirect onderscheid maken op leeftijd van de mogelijk sollicitant. Het zou hier gaan om functie-eisen als ‘je bent jong ‘ of ‘tussen x en y jaar oud’, ‘student’, ‘starter’, ‘maximaal x jaar werkervaring’. Dat sluit oudere werknemers uit en dat mag niet.