Nieuws
Publicatiedatum: 17 maart 2023 | Geschreven door: Janneke Zoutenbier
Loonkloof mannen en vrouwen

Loonkloof blijft groot: tussen 5 en 22%

Afhankelijk van de leeftijd blijft de loonkloof tussen mannen en vrouwen aanzienlijk. In de leeftijdsgroep 22-27 jaar is het verschil in beloning in dezelfde functie ‘slechts’ 5%. Maar hoe ouder de werknemers, hoe groter de loonkloof. In de groep 54-59 jaar is de loonkloof ruim 22%. Dat blijkt uit een analyse van 1,3 miljoen loonstroken van de 50 meest voorkomende beroepen door de Van Spaendonck Groep, ter gelegenheid van Internationale Vrouwendag op 8 maart.

Oorzaken

Mannen verdienen gemiddeld meer dan vrouwen in elke leeftijdsgroep. Daar zijn verschillende oorzaken voor, die elkaar soms versterken. Vrouwen werken vaker parttime dan mannen, hebben minder jaren werkervaring en nemen relatief veel zorgtaken op zich na het krijgen van kinderen. Zo bouwen ze minder ervaring op als iemand die doorlopend fulltime werkt. Ook hebben vrouwen in de oudere leeftijdsgroepen minder vooropleiding. Toch is gemiddeld 7% van het loonverschil tussen mannen en vrouwen niet te verklaren door deze oorzaken.

Rol OR

Vraag je bestuurder te onderzoeken hoe hoog de beloningsverschillen zijn tussen mannen en vrouwen in jullie organisatie en spreek af dat er op gelet wordt dat de inschaling van nieuwe medewerkers niet genderafhankelijk is. Vraag je bestuurder ook naar de verdeling van mannen en vrouwen over de hogere functies. Grote bedrijven en beursgenoteerde ondernemingen zijn sinds dit jaar verplicht deze cijfers jaarlijks te vermelden bij de SER, inclusief een plan van aanpak. En dat beloningsbeleid moet allemaal ook langs de OR.